Ynglŷn â Chymunedau Cynaliadwy Cymru

SUT MAE’N GWEITHIO

Mae Cymunedau Cynaliadwy Cymru (CCC) yn rhaglen o gefnogaeth a chyngor rhad ac am ddim sydd ar gael i gymunedau ledled Cymru i’w helpu i wella effeithlonrwydd ynni’r adeiladau y maen nhw’n eu cadw.

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Os yw eich corff cymunedol yn ymuno yn CCC, cewch sawl raddfa o gefnogaeth, gan ddibynnu ar yr adeiladau a reolwch a’r cyfleoedd sydd ar gael.

  1. Arolwg a dadansoddiad ynni
    Bydd pob un cymuned yn derbyn arolwg ynni ar y safle, a dadansoddiad o’u biliau ynni. Bydd hyn o gymorth i chi ddeall sut rydych yn defnyddio ynni ar hyn o bryd, ac ymhle’r ydych yn ei golli. Cewch adroddiad llawn i’w gadw, a fydd yn cynnwys argymhellion ynghylch y cyfleoedd sydd gennych i arbed ynni a chynyddu effeithlonrwydd.
  2. Astudiaethau dichonoldeb a chefnogaeth arbenigol
    Efallai y dymunai rhai cymunedau wneud newidiadau sylweddol (megis gosod technolegau ynni adnewyddadwy) i’w hadeiladau. Er mwyn sicrhau gwireddu’r breuddwydion hyn, gallwn gynnig astudiaethau dichonoldeb wedi’u hariannu, ac amser ag arbenigwr technegol ar gyfer llunio cynlluniau, syniadau ac edrych ar gyfleoedd.
  3. Benthyciad di-log
    Ar gyfer y rhai sy’n gwneud newidiadau mwy sylweddol i’w hadeiladau cymunedol, mae, Banc Cymunedol Robert Owen yn cynnig benthyciad di-log i’r rhai sy’n ymuno yn CCC. Trwy ddeall eich taith effeithlonrwydd ynni a chynnig archwiliad iechyd ariannol realistig o’ch sefydliad chi, gallwch sicrhau bod y prosiect yn fforddiadwy ac nad ydych chi’n agor twll na fedrwch chi mo’i lenwi.

Ydi hi’n bryd arbed ynni ar eich adeiladau cymunedol?