Cysylltu

GYRRWCH NEGES ATOM

Eich Enw (gofynnol)

Eich cyfeiriad e-bost (gofynnol)

Sefydliad / Menter Cymunedol

Rhof ffôn cyswllt

Ym mha ran o Gymru ydych chi? (Yn ôl rhanbarthau’r map)
Y gogledd-orllewinY gorllewinY de-ddwyrainY dwyrain

Sut allwn ni eich helpu chi?

MANYLION CYSWLLT

Map of CCC regions

Rhedir Cymunedau Cynaliadwy Cymru (CCC) gan gydgwmni o arbenigwyr  effeithlonrwydd ynni o ledled y wlad. Severn Wye yw’r prif gorff sydd â rhan ynddo, fel os dymunwch wybod rhagor y tu hwnt i ymuno â’r rhaglen, defnyddiwch y manylion hyn er mwyn cysylltu.

cyfeiriad: Asiantaeth Ynni Severn Wye, Unit 15 Highnam Business Centre, Highnam GL2 8DN

ffôn: 01452 835060

e-bost: owenc@severnwye.org.uk